Zon, uitgebuit als prostituee achter de ramen van het Binnenhof?
Een zoektocht naar zon in Middelstum
Verslag bijeenkomst gaswinning en aardbevingen
Van Misschien naar Wellicht. Het is een verschil waarin de twijfel blijft (overstap van Middelstum naar Huizinge)
Stroomsluipverbruik: gaat u een lichtje op, of doen we die toch maar uit...
Energiesamensmelting, huwelijksaanzoen of administratief foutje?
Kerk, doe de gordijnen open. Kom achter die be-amer vandaan. Geniet van het Licht.
Politieke motie over opgewekte energie die vervloeit in de grote levensstroom. Augustus 2012
Jeugdzon, bron van energie, of slechts borrelpraat in het 'Café van de toekomst'
NUTtige lezing over zonne-energie met een zonfestivallied en de zoektocht naar de diepere betekenis van zon. (april 2012)
Mystiek & sfeer zijn voor het zingen de kerk uit (december 2011)
Een drieluik over energiestromen aan de Afsluitdijk, intermenselijk en in de meterkast van de liefde.
Praatje bij een plaatje - een schilderij die tot verbeelding spreekt. (augustus 2011)
Dat doet de deur dicht! (juni 2011)
Clinspiratie: Clinton inspireert kerkelijk Middelstum? (juni 2011)
Zonne-energie, predikant en de Grote Omvormer
Een kerkdienst over duurzaamheid, kolen- kern- en Zonne-energie (april 2011)
Van grote ergernis naar toeval, of Goddelijke ervaring?
Protestmanifestatie kernenergie in Amsterdam (april 2011)
Kerkelijke verliefdheidsvlinders verloven zich op de tekst van 'Avond' (Boudewijn de Groot) (mei 2011)
Struisvogelpolitiek: kop in het zand, CO2 onder de grond? (december 2010)
Sporten in een godshuis…vloeken in een kerk, of een inventief idee?
Hergebruik van kerkgebouwen, moet over gepraat kunnen worden toch? (augustus 2009)
Een toekomstgedachte over kerken in Middelstum (maart 2009)
Licht, licht, overal licht…doe de gordijnen open (december 2008)
Een preekleek als aanvulling op een predikant? (september 2007)
Waarheen gaat gij? SoW of als een Remi alleen? (december 2006)